Est
Firmast
Teenused
Vee analüüside tulemused
Hinnakiri
MAAGAAS
Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenus
Kodutarbija maagaasi lepingu tingimused
Näitude teatamine
Õigusaktid
 

MAAGAAS

Kehtib alljärgnev Konkurentsiametis kooskõlastatud maagaasi võrguteenuse hind:

Alates 01. august 2018     0,087 EUR/m³ (käibemaksuta)
Konkurentsiameti otsus 29.03.2018 nr 7-3/2018-040 

Maagaasiaktsiis

Alates 01.01.2018     0,05065 EUR/m³ (käibemaksuta)
 
© 2007 AS Kuremaa Enveko